ПРОИЗВОДИ

Бојлери за санитарна вода

                    Бојлерот е затворен сад во кој водата или некоја друга течност се загрева под притисок. После тоа ,топлата течност циркулира надвор од бојлерот и се користат за различни намени. Дизајнот на бојлерот е претежно направени од челик, бакар и железо. Како извор на топлина може да се користи дрвото,,јагленот,гас или други горива . 

Изберете под категорија
Изберете бренд
Избрете под категорија на производ или бренд за да ги погледнете производите.