ПРОИЗВОДИ

Фаќач на нечистотии

Фаќачите на нечистотии се користат за остранување на нечистотиите во работната средина
(песок,кал и др).Со нивната монтажа се обезбедува заштита на чуствителната  опрема како
што се (пумпите, контролните вентили и мерната опрема).

Изберете под категорија
Изберете бренд
Избрете под категорија на производ или бренд за да ги погледнете производите.