ПРОИЗВОДИ

Изолација

 Изолацијата е средство или заштита од миграција на надворешни појави врз одредени материјaли.
 Располагаме со два вида на изолација:
 * K-FLE
X изолација во цевка ST и
 K-FLEX  самолеплива изолација во плоча (ролна ) ST-DUCT
Изолационите  материјали K-FLEX се флексибилни и еластични материјали од пенообразен синтетички каучук. Се произведуваат   во облик на цевки и плоча. Основата е синтетички каучук, кој ги прави високо еластични кој им дава можност за нивно користење во различни области.Поседуваат одлична водонепопусливост,ниска топлинска спроводливост,својство на самогасење при пожар, висока отпорност кон микроорганизми, мувла и атмосферски влијанија.
  K-FLEX изолацијата  се користи за изолација  на:
  -  вентилација и системи на  климатизација ,
  -  постројки,
  -  технолошки цевководи и опрема,
  -  санитарии,
  -  греење, и 
  -  вентилација и климатизација на системи за топла и ладна вода.


               

Изберете под категорија
Изберете бренд
Избрете под категорија на производ или бренд за да ги погледнете производите.