ПРОИЗВОДИ

Соларни системи

Соларните системи овозможуваат квалитетно и сигурно искористување на еден од најголемите  бесплатни извори на енергија – Сонцето. Главната  компонента  на  соларниот систем  е  секако  сончевиот   колектор. Сончевиот  колектор   ја апсорбира   енергијата  од  Сонцето, односно   од сончевите зраци,со чија помош ја загреваат водата која може да се користи како санитарна топла вода или за догревање на водата за централно греење,како и за загревање на базени. 

Како работи сончевиот колектор?

Низ колекторот и соларниот круг, циркулира флуид, кој всушност е еколошки антифриз- гликол ,со што се овозможува  системот  да биде  издржлив  и  на ниски температури  во  зима. За подрачја  каде  нема можности
од замрзнување, може дасе користи и водата  како медиум. Така загреаниот медиум, се носи во резервоар (бојлер), каде медиумот ја предава топли-греаната вода која  потоа се користи за санитарни потреби или за загревање на просторот.

Изберете под категорија
Изберете бренд
Избрете под категорија на производ или бренд за да ги погледнете производите.