ПРОИЗВОДИ

ЕЛЕКТРИЧНИ ГРЕАЛКИ

Електричните греалки TRONIC
Преставуваат избор на брзо и конфорно греење на струја.Благодарение на нивната конструкција
се подобрува циркулацијата на топлиот воздух во просторијата со помош на големите брзини на
распределба на топлината.Во нив е вграден алуминиумски грејач со  ниска површинска работна
температута,кој го спречува сушењето на воздухот во просторијата и донесува комфор при
 греењето.

Изберете под категорија
Изберете бренд
Избрете под категорија на производ или бренд за да ги погледнете производите.