ПРОИЗВОДИ

Прирабници

   Прирабниците се користат како компонента за  приклучоци на цевки, вентили, пумпи и друга
   опрема   за  формирање на цевоводен систем. Тие обезбедуваат лесен пристап за чистење,
   проверка, модификација или поправка. Прирабниците се  обично заварени на цевките или се
   навојуваат на крајот на цевката,а потоа се прицврстуваат со завртки за да се направи врска.
   Се изработуваат во различни материјали со цел да се одговари на материјалот на цевките и
   фитинзите за кои тие се прикачени. 

Изберете под категорија
Изберете бренд
Избрете под категорија на производ или бренд за да ги погледнете производите.