ПРОИЗВОДИ

Експанзиони садови

-Греење, топла вода и соларни системи!

Компанијата Aquasystem Srl  се издвојува со над 40 години долга традиција во производството и проширувањето  на
системите за безбедност,за што говори  и фактот дека е  едена од првите производители на експанзионите садови во
Италија.
Денес, производството  на компанијата е  достигнато со над 600.00 парчиња сад годишно,произведени во согласност со
најновите технологии,највисоките безбедности и стандарди за квалитет.Компанијата е исто така носител на ISO 9001:2000
за управување со квалитетот и процесите во производството на експанзионите садови.
По примената и основните карактеристики, на располагање се  три видови на садови:
•    експанзионен сад за системи за централно греење (VRV)
•    експанзионен сад за системи за топла вода (висок притисок) (VAV)
•    експанзионен сад за соларни системи (VSV)

Изберете под категорија
Изберете бренд
Избрете под категорија на производ или бренд за да ги погледнете производите.