ПРОИЗВОДИ

Котли на греење


Инвестицијата во котелот е голема и затоа добро распрашајте се пред купување !!!!!!

- За Вас како купувач,освен цената многу се важни и податоците кои говорат за потрошувачката на котелот  (трајножаречки,косо ложиште,промаја.....),квалитетот на изработка , дополнителната опрема за нив.како и правилната и квалитетна инсталација на
самиот  котелот,која гарантира дека котелот ќе  работи правилно и ќе има долг работен век.
 Вентил Трејд Интернационал со своето долгогодишно  присуство на Македонскиот пазар е доволен показател каде се гаран-
тира сигурност со висок степен на квалитет.!!!!

 

Пребарајте според производител