ПРОИЗВОДИ

КЛИМАТИЗАЦИЈА

Климатизација е процес на менување на својствата на воздухот ,со цел да се подобри неговиот квалитет на соодветно ниво на удобност на луѓето,при  работа или престој во климатизирани простории.Во поширока смила, терминот може да се однесува  на било каква форма на ладење,греење,вентилација или дезинфекција која ја менуваат соостојбата на воздухот.Климатизацијата како гранка на техники, вклучува технички процедури за исполнување на параметрите на воздухот ,како и нивното одржување во HVAC системите за користење во текот на годините.Посакуваните параметри за да се контролираат во оптималните граници се поврзани (зависни) од условите на термичката удобност а тоа се:
-температурата
-влажноста на воздухот
-брзината на воздухот
-неговата чистота
-бучавоста и итн...
Климатизационите системи вклучуваат, доведување на свеж воздух во просторот  кој се климатизира т.е вентилира, бидејќи во техничка смисла , системите кои немаат довод на свеж воздух не се системи за климатизација.Главно, во денешно време се кори-
стат  специјализирани системи за климатизација  кои можат да се инсталираат и во приватни куќи и станови, како и во големи производствени хали, магацини, продавници, канцеларии и специјализирани области кои бараат посебни услови за одредени стоки.

Пребарајте според производител
  
  • Страна: 1  2