ПРОИЗВОДИ

КОТЛИ ЗА ГРЕЕЊЕ

Инвестицијата во котелот е голема и затоа добро распрашајте се пред купување !!!!!!
- За Вас како купувач,освен цената многу се важни и податоците кои говорат за потрошувачката на котелот  (трајножаречки,косо ложиште,промаја.....),квалитетот на изработка како и дополнителната опрема за нив.
- Втора важна работа е правилната и квалитетна инсталација на котелот,која гарантира дека котелот ќе  работи правилно и ќе има долг работен век.

Изберете под категорија